IV. Jézus szent Anyjával találkozik


Nem sírsz és nem jajgatsz, szárazon égő szemmel
kiséred el a fiad, kínban, gyötrelemmel.

Akkor "igen"-t mondtál az Isten szavára,
elkiséred most fiad, föl, a Golgotára.

Egyetlen "igen"-ként állsz az Isten színe előtt,
igazi anyaként állsz szenvedő fiad előtt.

Kimondtad az "igen"-t az Isten tervére,
nem lett belőle "nem" a hét tőr ellenére.

Hiszek az Isten mindennél nagyobb erejében,
Hiszek az Isten mindent tudó bölcsességében,
Hiszek az Isten túláradó szeretetében,
Hiszek a szeretet végső győzelmében!

Uram, én most is a szolgád vagyok,
legyen minden úgy, ahogy akarod!